Tin tức| cách đây 3 năm

Hệ thống Bang Hội

Hệ thống Bang Hội

Điều kiện kiến lập bang hội:

Người chơi đạt cấp độ 10 có thể tạo Bang Hội

Tốn: 01 Lệnh bài bang hội bang hội  và 100.000 vàng

Hội viên khi vào bang hội có thể dùng điểm cống hiến cá nhân để mua các vật phẩm trong shop của bang hội:

bang hội 1

Điểm cống hiến có thể kiếm được bằng cách :

Cống hiến bằng vàng:

50v = 10 điểm cống hiến

500v = 120 điểm cống hiến

2000v = 500 điểm cống hiến

5000v = 1500 điểm cống hiến

Tiêu diệt boss có thể nhận được điểm cống hiến khác nhau ( tổ đội giết boss cũng được nhận điểm )

Tham gia Công Hội chiến cũng nhận được rất nhiều điểm cống hiến.

  • Khi tham gia bang hội người chơi có thể tham gia hoạt động Tranh Bá (được mở vào 20h30 ngày thứ 3 khi máy chủ đó mới mở , cứ sau 3 ngày sẽ tiến hành mở 1 lần)Bang thắng sẽ trở thành thành chủ.
  • Bang Vương Thành , thành viên trong Bang sẽ nhận được “quà vương thành” ( KNB khóa )