Tin tức| cách đây 3 năm

Hệ thống Cánh

Hệ thống Cánh

Cánh chính là tượng chưng cho sức mạnh , sự cao quý , niềm tự hào của mỗi cá nhân.

canh 1

Không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài , cánh còn giúp chủ nhân tăng thuộc tính của bản thân lên rất nhiều.

Có thẻ nâng cấp cánh tiến giai lên cấp độ mới.

canh 2

Một số hình ảnh của các cấp độ cánh khác nhau:

Băng Long:   canh 6

Huyễn Thái: canh3

Hỏa Phụng:  canh 4