Tin tức| cách đây 3 năm

Hệ thống Thành Tựu

Hệ thống Thành Tựu

Là nơi ghi nhận và phân thưởng những chiến công của nhân vật.

Có rất nhiều mốc chiến công khác nhau cũng như phần thưởng khác nhau.

thanh tuu 1

Càng hoàn thành nhiều mốc thành tựu thì càng nhận được nhiều phần thưởng.

Kèm theo phần thưởng giá trị như KNB và Vàng thì còn có Điểm tích lũy thành tựu

thanh tuu 2

thanh tuu 3

Có thể sử dụng điểm tích lũy thành tựu này đổi lấy Huân Chương cá nhân cho mình.

Huân chương tang rất nhiều điểm thuộc tính cho nhân vật.

thanh tuu 4  thanh tuu 5