Tin tức| cách đây 3 năm

Thông tin nhân vật

Thông tin nhân vật

Mỗi nhân vật có thể trang bị 10 món tương ứng với các bộ phận trên cơ thể nhân vật

thuoc tinh 1

Mội trang bị đều có thể tăng thuộc tính cá nhân của nhân vật tùy theo màu sắc quý hiểm trang bị:

thuoc tinh 2

Tùy vào nghê mà người chơi chọn sẽ có cũng thông số thuộc tính ưu tiên cho nghề đó:

Chiến Binh: Vật Công

Pháp Sư: Ma Công

Đạo Sĩ: Đạo Công

thuoc tinh 3

Ngoài ra có thể tăng thuộc tính nhân vật tăng dần theo tước vị của chính nhân vật đó:

Tước vị dựa theo công huân để phân cấp:

Cấp 1: 100

Cấp 2: 150

Cấp 3: 300

Cấp 4: 600

Cấp 5: 1000

Cấp 6: 1800

Cấp 7: 3500

Cấp 8: 6400

Cấp 9: 12000

Cấp 10: 30000

thuoc tinh 4