Tin tức| cách đây 2 năm

Thông báo lịch ghép server

Thông báo lịch ghép server

bt

Thể theo nguyện vọng của đại đa số các thành viên đang trải nghiệm tại các máy chủ đời đầu.
Nhằm tạo một sân chơi giao lưu , cạnh tranh , hứng thú và đầy nghiệt huyết.

BQT sẽ tiến hành gộp các cặp máy chủ.

14h00 ngày 05/01/2017 tiến hành gộp máy chủ S20 – S21

Một số trường hợp tên nhân vật bị trùng giữa 2 máy chủ thì tên nhân vật sẽ được thêm kí tự [Số thứ tự máy chủ]
Ví dụ: TestTest[10]

Cũng tương tụ như tên nhân vật, tên Bang Hội bị trùng giống nhau thì cũng sẽ có thêm kí tự [Số thứ tự máy chủ]

Ngoài tên nhân vật và tên bang ra tất cả những tính năng khác hoàn toàn được giữ nguyên không thay đổi nên các bạn cứ yên tâm nhé 😀