Thông Báo Bảo Trì Đinh Kì Toàn Bộ Máy Chủ và Tiến Hành Gộp server S20 đến S27 , S34 và S35

bt
Bảo Trì Định Kì Toàn Bộ Máy Chủ S1 đến S36
Bảo Trì Để Tiến Hành Gộp Cụm Máy Chủ S20 đến S27 , S34 và S35
Thời gian dự kiến : Từ 14h đến 17h ngày 5/9
Mong các bạn thông cảm vì bất tiện này !!!!!!
 Nạp Thẻ Trực Tiếp Tại Web :
 http://nap.chitonvolam.com
BQT Chí Tôn Võ Lâm Kính Báo