Tin tức| cách đây 1 năm

Khai Mở Máy Chủ S43 – Xạ Điêu

Thân chào quý đồng đạo ! Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia Chí Tôn Võ Lâm đông đảo của quý anh hùng. Chúng tôi quyết định mở thêm một vùng đất mới mang tên S43…

Tin tức| cách đây 1 năm

Khai Mở Máy Chủ S42-Đại Đường

Thân chào quý đồng đạo ! Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia Chí Tôn Võ Lâm đông đảo của quý anh hùng. Chúng tôi quyết định mở thêm một vùng đất mới mang tên S42…

Tin tức| cách đây 1 năm

Khai Mở Máy Chủ S41- Thiên Hạ

Thân chào quý đồng đạo ! Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia Chí Tôn Võ Lâm đông đảo của quý anh hùng. Chúng tôi quyết định mở thêm một vùng đất mới mang tên S41…

Tin tức| cách đây 1 năm

Khai Mở Máy Chủ S40 – Huyền Không

Thân chào quý đồng đạo ! Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia Chí Tôn Võ Lâm đông đảo của quý anh hùng. Chúng tôi quyết định mở thêm một vùng đất mới mang tên S40…

Tin tức| cách đây 1 năm

Khai Mở Máy Chủ S39 – THIÊN ĐÔ

Thân chào quý đồng đạo ! Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia Chí Tôn Võ Lâm đông đảo của quý anh hùng. Chúng tôi quyết định mở thêm một vùng đất mới mang tên S39…

Tin tức| cách đây 1 năm

Khai Mở Máy Chủ S38 – TÀ CỐC

Thân chào quý đồng đạo ! Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia Chí Tôn Võ Lâm đông đảo của quý anh hùng. Chúng tôi quyết định mở thêm một vùng đất mới mang tên S38…

Tin tức| cách đây 2 năm

Thông Báo Bảo Trì Hoàn Tất

Thông Báo Bảo Trì Hoàn Tất   Hiện tại Chí Tôn Võ Lâm đã tiến hành bảo trì định kì thành công và mở lại các server Các huynh đệ từ S1 đến S36 có thể vào…

Tin tức| cách đây 2 năm

Khai Mở Máy Chủ S37 – Thanh Long

Thân chào quý đồng đạo ! Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia Chí Tôn Võ Lâm đông đảo của quý anh hùng.   Chúng tôi quyết định mở thêm một vùng đất mới mang…

Thông Báo Bảo Trì Đinh Kì Toàn Bộ Máy Chủ và Tiến Hành Gộp server S20 đến S27 , S34 và S35 Bảo Trì Định Kì Toàn Bộ Máy Chủ S1 đến S36 Bảo Trì Để Tiến Hành…

Tin tức| cách đây 2 năm

☀Thông Báo Bảo Trì Hoàn Tất ☀

☀Thông Báo Bảo Trì Hoàn Tất  ☀  Hiện tại Chí Tôn Võ Lâm đã tiến hành bảo trì định kì thành công và mở lại các server  Các huynh đệ từ S1 đến S35 có…