Hướng Dẫn Cách Thanh Toán Bằng Thẻ Atm / iBanking Trên Trang nap.chitonvolam.com   Lưu Ý : – Điều kiện sử dụng dịch vụ: Đăng ký “Internet banking”…

Hướng Dẫn Cách Nạp Thẻ Trên Trang nap.chitonvolam.com Quý Đại Hiệp Thân Mến ! Tại các game do VGP phát hành, ngoài cách nạp thẻ trực tiếp như trước đây, hiện…

Hướng Dẫn Cách Nạp Thẻ Trên Trang nap.chitonvolam.com Quý Đại Hiệp Thân Mến ! Tại các game do VGP phát hành, ngoài cách nạp thẻ trực tiếp như trước đây, hiện…

Tin tức| cách đây 2 năm

Khai mở máy chủ S32 – Thánh Kiếm

Khai mở máy chủ S32 – Thánh Kiếm Thân chào quý đồng đạo ! Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia Chí Tôn Võ Lâm đông đảo của quý anh hùng. Chúng tôi quyết định…

Tin tức| cách đây 2 năm

Khai mở máy chủ S31 – Huyết Kiếm

Khai mở máy chủ S31 – Huyết Kiếm Thân chào quý đồng đạo ! Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia Chí Tôn Võ Lâm đông đảo của quý anh hùng. Chúng tôi quyết định…

Tin tức| cách đây 2 năm

Khai mở máy chủ S30 – Tà Kiếm

Khai mở máy chủ S30 – Tà Kiếm Thân chào quý đồng đạo ! Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia Chí Tôn Võ Lâm đông đảo của quý anh hùng. Chúng tôi quyết định mở…

Tin tức| cách đây 2 năm

Khai mở máy chủ S29 – Quỷ Kiếm

Khai mở máy chủ S29 – Quỷ Kiếm Thân chào quý đồng đạo ! Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia Chí Tôn Võ Lâm đông đảo của quý anh hùng. Chúng tôi quyết định…

Tin tức| cách đây 2 năm

Khai mở máy chủ S28 – Thiên Kiếm

Khai mở máy chủ S28 – Thiên Kiếm Thân chào quý đồng đạo ! Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia Chí Tôn Võ Lâm đông đảo của quý anh hùng. Chúng tôi quyết định…

Tin tức| cách đây 2 năm

Khai mở máy chủ S27 – Tần Lăng

Khai mở máy chủ S27 – Tần Lăng Thân chào quý đồng đạo ! Nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia Chí Tôn Võ Lâm đông đảo của quý anh hùng. Chúng tôi quyết định mở…

Tin tức| cách đây 2 năm

Update Tính Năng

Bảo trì Update Tính Năng BQT sẽ tiến hành bảo trì để update tính năng. Thời gian bảo trì : 14h00 đến 15h30 ngày 16/01 Update cấp độ nhân vật Max hiện tại là…